ReadyPlanet.com
article


Thai Team Building ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้โอกาสกับเราจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆให้ พร้อมกับให้คำแนะนำ คำติชม เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป อย่างไม่หยุดยั้ง จนปัจจุบันเรามีองค์กรต่างๆที่ใช้บริการของเรา และนี่เป็นเพียงตัวอย่างลูกค้าส่วนหนึ่งของเราที่มอบความไว้วางใจที่ดีเสมอมา และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

 
ประวัติวิทยากร พูนสวัสดิ์ สราญฤทธิไกร
การศึกษา ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา และการบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน บริษัท ไทยประสิทธิ์ประกันภัย จำกัด / เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมการขาย
บริษัท ทวีสินโบรคเกอร์ จำกัด / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท ท็อปคาร์เตอร์ จำกัด / ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ
บริษัท เอ็กซ์เซลพ้อยท์ ซิสเท็มส์(ประเทศไทย) จำกัด / ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท เจ พี อินฟอร์เมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด / กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท ยง ไทย ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด กรรมการ / กรรมการและผู้จัดการฝ่ายการตลาด
บริษัท วิชั่น สมาร์ท จำกัด / ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์การพัฒนาและฝึกอบรม จำกัด
วิทยากรอิสระ.ให้กับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันต่าง เช่น TEAM BUILDING THAI ,TMA , NTU Thailand , TOP Training

 
กลุ่มราชการและรัฐวิสาหกิจ
 • ศาลแขวงพระนครเหนือ
 • คณะที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ(ท.อ.ม.ก.)
 • กรมสรรพากร ส่วนงาน VRT (จำนวน 6 รุ่น)
 • กรมสรรพากร VRT Network (จ.อุดรธานี)
 • กรมสรรพากร (กองฝึกอบรม)
 • สรรพากร พื้นที่ 11 (จังหวัดสุราฏร์ธานี)
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
 • กระทรวงอุตสาหกรรม (นักบริหารระดับสูง)
 • กระทรวงมหาดไทย (ระดับผู้ชำนาญการพิเศษ)
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นักบริหารระดับสูง)
 • กระทรวงความมั่นคงและทรัพยากรมนุษย์
 • กระทรวงการต่างประเทศ(สารนิเทศ)
 • สำนักงานสถิติแห่งชาติ
 • โรงงานยาสูบ
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี(IGP)
 • หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย(จำนวน 2 รุ่น)
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • รพ.สมเด็จพระปิยะมหาราชมณียเขต
 • รพ.พยาบาลสถานพระบารมี
 • รพ.บางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 • ศิริราชพยาบาล
 • โรงพยาบาล ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี(จำนวน 3 รุ่น)
 • สาธารณสุข จังหวัดกาญจนบุรี(สสจ.กจ)
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ จำนวน 2 รุ่น
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก จำนวน 3 รุ่น
 • เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันอุดมศึกษาไทย(ม.เกษตรศาสตร์)
 • สถาบันเทคโนโลยีสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Sirindhorn International Institute of Technology THAMMASAT UNIVERSITY (SIIT)
 • โรงเรียนราชินีบน เป็นต้น
กลุ่มภาคธุรกิจเอกชน
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์(ประเทศไทย)จำกัด
 • ศูยน์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า
 • บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ เอเซีย แปซิฟิก เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูเฟอเจอริ่ง จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า สุวรรณภูมิ จำกัด
 • บริษัท โตโยต้า เอกนิมิตไทย จำกัด
 • บริษัท โตโยต้าสุรินทร์ (1991)จำกัด
 • ฝ่ายกฎหมาย โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย
 • บริษัท ซีวีดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • CH Autoparts Co.,Ltd.
 • Thai Trafo Manufacturing Co.,Ltd.(TTM)
 • บริษัท ฟูล คัลเลอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท มิลเลียไลฟ์อินชัวรันส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท มิคุนิ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ดูราเยน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท สยามเฆมี จำกัด(จำนวน 3 รุ่น)
 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท ทานาเบะ จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด(มหาชน)
 • Data One Asia (Thailand) Co.,Ltd.
 • Abbott Laboratoties Ltd.
 • Bovis Lend Lease (Thailand) Ltd.
 • บริษัท ซิมเมอร์ เมดิคัล(ประเทศไทย) จำกัด
 • ARST (Thailand) Co., Ltd.
 • S.K. Auto Interior Co., Ltd.
 • STB Textiles Industry Co., Ltd.
 • Toyota Boshoku Asia Co., Ltd.
 • บริษัท ไทย ออโตโมทีฟ ซีทติ้ง แอนด์ อินเทอเรีย จำกัด
 • Toyota Boshoku Filtration System (Thailand) Co., Ltd.
 • บริษัท สยามฟายน์ เฆมี จำกัด
 • บริษัท ไพรมัส จำกัด
 • LEXUS SUKHUMVIT CO.,LTD. จำนวน 2 รุ่น
 • บริษัท แอล เอ็ม จี ประกันภัย จำกัด
 • บริษัท สหวัฒนาน้ำแข็ง จำกัด(DiCE)
 • TOA-SANKYO INDUSTRIES LTD.
 • บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 • Bristol-Myers Squibb Thailand Ltd.
 • Brady ( Thailand ) Co., Ltd.
 • บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด(มหาชน) PTT EP
 • TOYODA ASIA CO.,LTD
 • โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว กาญจนบุรี
 • บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน) จำนวน 2 รุ่น
 • ธนาคารนครหลวงไทย
 • ธนาคารกสิกรไทย K Sme จำนวน 5 รุ่น
 • บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารออมสิน จำนวน 2 รุ่น
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
 • American Express Thailand
 • บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) TRUE
 • บริษัท ซาโต้ โคคิ(ไทยแลนด์) จำกัด
 • บริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด(มหาชน) จำนวน 5 รุ่น
 • บริษัท กฎหมายกรุงไทย จำกัด
 • บริษัท บีอีซี ไอที โซลูชั่น จำกัด
 • BEC ASSET CO.,LTD.
 • DELL (THAILAND)
 • SCHENKER CO.,LTD.
 • COLGATE-PALMOLIVE (THAILAND) LIMITED จำนวน 2 รุ่น
 • Wall Street Institute School of English
 • Eternity Logistics Co., Ltd.
 • บริษัท เนสเล่ (ไทย) จำกัด
 • บริษัท คาลบี้ ธนะวัฒน์ จำกัด
 • PEPSI CO INTERNATIONAL CO.,LTD.
 • บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
 • บริษัท เค ซี เกษตรไทย จำกัด
 • บริษัท เมืองไทย ประกันภัย จำกัด จำนวน 3 รุ่น
 • PURAC(Thailand) Ltd. จำนวน 2 รุ่น
 • EASY BUY Public Company Limited จำนวน 2 รุ่น
 • NIKON(THAILAND) CO.,LTD.
 • Eureka Design Co.,Ltd.
 • บริษัท ซีพีเอฟ จำกัด
 • Indorama co.ltd.
 • US.Consulate
 • Minor Group
 • Eternity Technologe Co.,Ltd.
 • บริษัท ซันโย (ไทยแลนด์) จำกัด
 • โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์
 • Shell Thailand
 • HR Net One
 • CON TOUR CO.,LTD.
 • บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
 • Air International Co.,Ltd.
 • Micro Precision Calibration THAILAND
 • TOYOTA e-CRB Department
 • บริษัท ศูนย์การได้ยิน ดีเมด จำกัด (DMED Hearing)
 • Klocker Pentaplast (Thailand) Ltd.
 • Thai Herrick Co.,Ltd.
 • Timberland Thailand Co.,Ltd.
 • บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท อุตสาหกรรมกระดาษ ซิน กวง ฮั้ว (ประเทศไทย) จำกัด
 • Westin Grand Sukhumvit Hotel   เป็นต้นteambuildingwalkrally

article
articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท ศูนย์การพัฒนาและการฝีกอบรม จำกัด
Address : 99/17 ซ.รังสิต-นครนายก 46 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
Tel : 083-701-5552, 0-2987-7469 Fax : 0-2987-7470
Website : www.teambuildingwalkrally.com E-mail : poonsawad9@gmail.com