ReadyPlanet.com
Team Building by Walk Rally

 


Teambuilding walkrally.com พวกเราคือทีมงานที่มีประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมในรูปแบบของ Team Building by Walk Rally ด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ และการพัฒนารูปแบบกิจกรรม เกมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และตรงตามความต้องการ เราได้รวบรวมหลักการและแนวความคิดที่หลากหลายสาขา มาผสมผสานกับทฤษฎี หลักวิชาการทางด้านจิตวิทยา และพฤติกรรมศาสตร์ เช่น Positive Thinking, Communication and Relationship, Problem Solving, Leadership ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การ มารวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้เข้าใจง่าย และสนุกกับเกมกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Learning by doing ประสานสอดคล้องกันภายใต้คำกล่าวที่ว่า

* เรียนรู้ตนเอง เข้าใจตนเอง
* รู้จักเพื่อน เข้าใจเพื่อน
* พึ่งพาตนเอง พึ่งพากันและกัน
* แลกเปลี่ยนความรู้สึกดีๆ ที่มีต่อกัน
* และดูแลซึ่งกันและกัน
* แล้วเดินไปด้วยกันอย่างมีความสุข
* ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่นำทีม และองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

 

  

   

   

  

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   
   

 

 

 

 

   

“ผมประทับใจในความพร้อมและความมุ่งมั่นของทีมงานที่มีความพยายามที่จะให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการสัมมนา ถ้าพูดในด้านการตลาดถือได้ว่าท่านเองได้ทำให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่เกินความคาดหวังของลูกค้าเสมอ นั่นคือความสำเร็จและความเติบโตของทีมงานในอนาคตครับ” 

ธวัช กิจนพ
Deputy Director Enterprise Customer
True Corporation

“ทางบริษัทฯ ได้ใช้บริการทีมงานหลายครั้ง รู้สึกประทับใจในการทำงานของทีมงาน รวมถึงเกมส์ต่างๆ ที่ทางอาจารย์สร้างสรรค์ขึ้นมานั้น เป็นประโยชน์กับผู้ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่ง อีกทั้งอาจารย์ยังสามารถประยุกต์เนื้อหาให้เข้ากับองค์กรได้ชัดเจน และมีประสิทธิภาพเป็นมืออาชีพจริงๆ ครับ”

จักรภพ ศิริพิริยะกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน)

“การสร้างทีมงานให้มีความเข้มแข็งมีความเป็นมืออาชีพและบูรณาการเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร ถือว่ามีความสำคัญยิ่งต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์กรในปัจจุบัน
     จากการที่ได้รู้จักและได้ร่วมงานกับอาจารย์พูนสวัสดิ์ระยะหนึ่งในการจัดทำโครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างทีมงานและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความสำเร็จ ทำให้ผมเชื่อมั่นว่า สิ่งที่อาจารย์ได้ถ่ายทอดนั้นมาจากประสบการณ์ ความรู้จริง และ ความเชื่อมั่นที่ได้สั่งสมมาจากการสร้างทีมงานให้กับองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งหอการค้าไทย มานานกว่า 10 ปี ทั้งในแง่ของการใช้ภาษาที่ทันสมัย เจาะลึกความสงสัย ไขความกระจ่าง อย่างตรงประเด็น ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานจริงได้อย่างแน่นอน”

ประสาน  นุมอญ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
หอการค้าไทย

“วิธีการสอนของอาจารย์เป็นแบบใหม่ ๆ ไม่เหมือนใครจะเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นหลักให้ได้รับทั้งความรู้และวิธีการที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันเพราะการนำเสนอจะใช้หลัก PDCA เป็นพื้นฐานในการสอน ร่วมถึงกิจกรรมที่ใช้จะสอดแทรกทั้งหลักวิชาการและหลักของการทำงานเป็นทีมเข้าไปด้วย จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น นำไปปฏิบัติได้ง่ายต่อการที่จะนำไปประยุกต์ใช้ ส่วนการอธิบายหรือสรุปอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยให้ทุกคนระดมสมองสรุปกิจกรรมและออกมาสรุปแต่ละกลุ่มว่าได้อะไรจากการทำกิจกรรมนี้  พอสุดท้ายก็ให้ทุกกลุ่มหา competency เพื่อจะได้นำไปใช้ภายในองค์กรของตัวเองต่อไป” 

ธเนศ ศิริวรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฝึกอบรม
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์จำกัด (มหาชน)การได้เข้าร่วมกิจกรรมกับอาจารย์ สัมผัสได้ถึงการทำงานแบบมืออาชีพอย่างยอดเยี่ยมคือ
       - ทีมงาน  มีความพร้อมเพรียงในการทำกิจกรรมและบริหารเวลา
         ได้เป็นอย่างดี 
       - เกมสอดแทรกสาระแตกต่างจากเกมทั่วๆไป สามารถนำไป
         ประยุกต์ในการทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
       - สอนให้รู้จักคิดถึงผู้อื่น แบ่งปัน-มีน้ำใจ-ช่วยเหลือผู้อื่น
       - อาจารย์ให้ความเป็นกันเองเอาใจใส่กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง
       - อาจารย์สามารถเล่าเรื่องที่สุภาพ แต่ทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมหัวเราะกัน
          อย่างสนุกสนาน
 
 ขอบอกว่าประทับใจในตัวอาจารย์และทีมงาน และดีใจที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับอาจารย์ค่ะ

จิระนัฏ ขยันการเกียรติ
ผู้อำนวยการบริหาร
Top Training Development

 


ไม่ใช่แค่กิจกรรมTeam Building  
 
แต่...เราให้คุณได้มากกว่า

หากสนใจ โทรมาคุยกับเราซิครับ...

 

ต้องขอกล่าวขอบคุณอาจารย์ พูนสวัสดิ์และทีมงานด้วยเสียงอันดัง ที่ได้ให้ความรู้ทางวิชาการในการสร้างTeam Work และให้ความสุขสนุกสนานแบบNon-Stopแก่พวกเราR&D Center
         Break the ice(ละลายพฤติกรรม)คือHightlightและจุดเริ่มของความสนุกแบบ Non-Stop อาจารย์สามารถกำกับจังหวะของกิจกรรมได้อย่างไม่ขาดไม่เกิน เกิดความต่อเนื่องลงตัว กลมกล่อม       มีการสอดแทรกวิธีการสร้างสมองซีกซ้ายขวาให้สมดุลย์(โดยที่เราไม่รู้ตัว)  สอนพื้นฐานการสร้างมนุษยสัมพันธ์อย่างเป็นธรรมชาติ
         ในทุกกิจกรรมอาจารย์สอนและสอดแทรกแนวคิดการวิเคราะห์/การสื่อสาร  สอนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการฝึกเป็นผู้นำและผู้ตาม วิธีการระดมสมอง การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น การแก้ปัญหาแบบTrial&Error-Analysis-Benchmarking-Innovation การสอนให้รู้จักวงจร P-D-C-A และอื่นๆอีกมากมาย   
     ในระหว่างที่ทำและหลังทำกิจกรรม ดัชนีชี้วัดความสุขที่เกิดขึ้นจริงแบบNon-Stop อย่างเป็นรูปธรรมคือสิ่งต่อไปนี้
     - รอยยิ้ม
     - เสียงหัวเราะแบบไม่ค่อยได้พักหายใจ 
     - หลายคนบอก”เหนื่อย”เพราะหัวเราะไม่ได้หยุด
     - หลายคนอุทานว่าSUGOI!(=สุดยอด!)
     - ผลสำรวจความคิดเห็นออกมาว่ากิจกรรมดีๆยังงี้ให้จัดอีกทุกปี
     - และผลตอบรับอื่นๆในแง่ดีอีกมากมาย
Sloganที่ว่า“Together we can ไปด้วยกันไปได้ไกล” อาจต้องเพิ่มคำว่า “ไปได้เร็วและสนุกด้วย”
           ก็ขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ทีมงานเพื่อสร้างสรรค์Walk Rallyทีมีคุณภาพแบบ Non-Stopต่อไป 
      
สมคิด  เพลินจิตต์
Manager R&D Center
บริษัทไทยสแตนเลย์การไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)


 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.
บริษัท ศูนย์การพัฒนาและการฝีกอบรม จำกัด
Address : 99/17 ซ.รังสิต-นครนายก 46 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
Tel : 083-701-5552, 0-2987-7469 Fax : 0-2987-7470
Website : www.teambuildingwalkrally.com E-mail : poonsawad9@gmail.com